2011-03-03 19:06 #0 av: maax

Stabilt blodsukker  i fokus.

Sted: Røde Kors huset, Mysen

Tid: Torsdag 10. mars kl. 19.00 Inngang: kr. 30,-/50,- (medlemmer/ikke medlemmer)

Påmelding til Monica Fossen, mobil 99 53 20 01 eller mail til monica.fossen@gmail.com