2010-10-14 20:29 #0 av: maax

 

Oslo folkehelsepris deles ut for fjerde gang 22. oktober 2010

Oslo folkehelsepris for 2010 deles ut av ordfører Fabian Stang fredag 22. oktober 2010.

Oslo folkehelsepris deles ut til den ideelle, frivillige eller offentlige virksomhet som på beste måte har ytt spesiell innsats innen ett eller flere innsatsområder i Folkehelseplan for Oslo. 

Hovedmålsettingen med folkehelseplanen er å redusere helseforskjeller i Oslo gjennom å forbedre helsen til utsatte grupper. Dette vil bli særlig vektlagt i juryens vurdering. Kandidaten må kunne vise til resultater eller nye metoder i arbeidet. 

Innsatsområdene i Folkehelseplan for Oslo omfatter:

  • Fysisk aktivitet og fysisk planlegging
  • Kosthold
  • Psykososiale nærmiljøer
  • Tannhelse
  • Tobakksforebygging
  • Skadeforebygging
  • Helseovervåking

Kilde: http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/samfunnshelse/folkehelseplan/folkehelseprisen/