2010-11-23 11:17 #0 av: maax

En artikkel fra 2004 skrevet av Iver Mysterud og Dag Viljen Poleszynski hvilken virkning den moderne dietten har for mennesker fra et evolusjonært perspektvi