2010-11-30 18:33 #0 av: maax

Statlige helseråd i Norge utarbeides av et snevert miljø, mener ernæringsprofessor Birger Svihus.

 

 

Kilde: bt.no