2010-11-11 14:11 #0 av: maax

 Artikkel i dagsavisen Göteborgsposten 11/11.2010.

En ny undersøkelse om demens hos kvinner påviser at lav kolesterol kan gi demens. I studien deltok 1400 kvinner. Denne studie har pågått rundt 30 år. Høyt blodtrykk og bukfedme midt i livet øker risikoen for demens senere i livet.