2010-11-12 14:16 #0 av: maax

Artikkel i Dagbladet 12.11.2010