2010-11-21 22:21 #0 av: maax

I Norge lever 350 000 med diabetes type 2, og omtrent like mange har forstadier til sykdommen.

Dr. Eric Westman ved Duke University i USA forteller hvilken effekt redusert inntak av karbohydrater kan bety for diabetespasienter.

Kilde: http://www.meandmydiabetes.com