2010-12-06 19:34 #0 av: maax

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt skriver i sin blogg om en ny fedmekirurgimetode der stor del av mag-tamesystemet blir koblet bort.

Biverkninger: Diarré, gaser og ernæringsmangel

 

Kilde: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-operationsmetod-mot-fetma_5778701.svd