2010-12-16 09:21 #0 av: maax

Lokale KOS foreningen Kostreform ved overvekt og sukkersykdommer (KOS) møter for førse halvår 2011.

Tirsdag 25. januar: Dag Viljen Polezynski kommer og holder et innlegg om menneskets evolusjonshistorie.

NB: Pa°melding til kos.aogb@gmail.com snarest og senest 7. januar 2011. Vi har begrensede plasser og ønsker a° tilby møtene ogsa° til ikke-medlemmer, dersom det viser seg at det er plass.

Tirsdag 22. mars: Kenn Hallstensen kommer og snakker om  nybegynnerfeil ved kostomlegging

Alle møtene finner sted i Røde Kors Huset, Elias Smithsvei 1 i Sandvika, klokken 19. - 21. Møtene er gratis for medlemmer.