2011-01-11 18:59 #0 av: maax

Januar 2011
26-28 januar: Næringsmiddeldagene. Flyter fedmen fritt? Nye kostråd - sunnere mat?
Sted: Bergen. Arr. Teknologisk matforum

Innledning av den brittiske kokken Jamie Oliver.
Andre deltaker: Rune Blomhoff - professor, Anne-Grete Strøm-Erichsen - helsemimister, Wenche Andersen - tv-kokk, Einar Risvik forskningsdirektør, Lars Sponheim - møteleder.

Se programmet på www.teknologiskmatforum.no
Tlf; 51 54 92 91
E-post: post@teknologiskmatforum.no