2010-11-02 23:52 #0 av: maax

I løpet av de siste 20 årene har det vært en dramatisk økning i fedme i USA. I 2009 hadde bare Colorado og District of Columbia en forekomst av fedme mindre enn 20%.

  

Fedme er definert som en body mass index (BMI) på 30 eller høyere. BMI er beregnet ut fra en persons vekt og høyde og gir en rimelig indikator på kroppens fedme og vekt kategorier som kan føre til helseproblemer. Fedme er en viktig risikofaktor for hjerte-og karsykdommer, visse typer kreft, og type 2 diabetes.

 

Se slideshow nederst på nettsiden