2010-12-13 10:19 #0 av: maax

Lege og forfatter Sofie Hexeberg kritiserer sine kolleger for kunnskapsmangel innen kosthold. Sofie mener også at legemiddelsfirmaer har stor påvirkning på legene da de arrangerer attraktive kongresser for dem. Informasjonen er dessuten spisset mot egne produkter/legemiddel. Artikkel fra Stavanger Aftenblad tirsdag 30. november 2010

- Leger vet for lite om ernæring

Lege og forfatter Sofie Hexeberg mener at kostholdsbehandling burde vært en egen spesialitet hos norske leger. I dag blir  pasienter som trenger å legge om kostholdet, i stor grad henvist til ernæringsfysiologer.

Kine Hult tekst

SAKEN

 Ernæringsprofessor Birger Svihus hevdet i gårsdagens avis at statlige helseråd i Norge utarbeides av et snevert miljø som ikke tar fedmeproblematikken på alvor.

 LAVKARBO:

- Da jeg studerte på 80-tallet i Bergen hadde vi svært lite undervisning om ernæring. Studenter jeg kjenner forteller at det er på omtrent samme nivå i dag, sier Sofie Hexeberg.

- Jeg tror ikke legemiddelselskapene jobber aktivt mot studentene, men studentene får jo tidlig kjennskap til Felleskatalogen, som er en produktkatalog over alle legemidler og et viktig verktøy for medikamentell behandling.

Minst like viktig hadde det vært å få matvaretabellen og en samling med ulike dietter til bruk ved ulike sykdommer. Dette har ikke legene tatt tak i. Dersom en pasient trenger diett henvises vedkommende til ernæringsfysiolog. Jeg mener at kostbehandling burde vært en egen spesialitet for leger blant annet fordi man må fjerne en del legemidler dersom man velger riktig diett til riktig person.

- Har legemiddelindustrien stor påvirkningskraft overfor leger? 

- Ja. Det er vanlig at legekontorer og sykehusavdelinger har møter med legemiddelfirmaer en gang i uken. De er også til stede på alle store kongresser hvor legene deltar. Som alle andre trenger leger faglig påfyll og informasjon fra legemiddelselskapene bidrar med en stor del av denne informasjonen. Fordelen er at den er gratis, ulempen er at mange blir sterkt påvirket av denne informasjonen, som fungerer som reklame for selskapene. Problemet er ikke informasjonen fra legemiddelfirmaene, men at det er for lite annen informasjon til legene, sier Hexeberg.

UENIGHET:

Hun driver sammen med mannen sin en klinikk i Oslo som tilbyr kostholdsveiledning. De anbefaler et kosthold med lite karbohydrater, noe som ikke er forenlig med de offisielle kostholdsanbefalingene i Norge. Hun har fått mange gode tilbakemeldinger fra pasienter og folk som har lest boken hennes, men også fra andre leger.

- Flere leger har fortalt meg at denne boken burde vært pensum for alle medisinerstudenter og leger. De tradisjonelle ernæringsprofessorene er imidlertid uenige i det meste av det jeg sier, men det var jeg forberedt på. I en artikkel i Dagbladet i høst sa Gerd Lise Nordbotten, universitetslektor i kosthold og ernæring ved Universitetet i Stavanger, at du risikerer at hjernen ikke kan utføre oppgavene sine optimalt dersom du spiser lite karbohydrater. Dette utsagnet vitner om mangel på fysiologisk kunnskap og klinisk erfaring med lavkarbodietter. Mener hun med dette å si at de tradisjonelle eskimoene som lever i et mentalt krevende og farefullt miljø ikke har hjerner som virker optimalt? Mener hun at legene påfører barn med epilepsi hjerneskade ved å gi dem dietter som i all hovedsak består av fett? Effekten av høyfettdiett til denne pasientgruppen har man kjent til i om lag 100 år og dietten har bedre effekt enn medikamenter mot epilepsi. Denne behandlingen er nå tatt i bruk igjen blant annet på Statens senter for epilepsi for barn hvor medikamentene ikke har tilstrekkelig effekt, sier Hexeberg.

ENIG MED SVIHUS:

- Kjenner du deg igjen i påstandene fra Birger Svihus og Dag Viljen Poleszynski om at Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet i stor grad rekrutterer fra Avdeling for ernæringsvitenskap på UiO, og i liten grad slipper til folk fra andre fagmiljøer når de skal sette ned ulike komiteer og arbeidsgrupper?

- Ja det er helt riktig. I Foreningen kostreform for overvekt og sukkersykdommer, arbeider vi for at fagpersoner med andre synspunkter blir tatt med i slike utvalg. Det finnes flere aktuelle kandidater blant annet i denne foreningen og ved Universitetet for miljø- og biovitens ap i Ås, sier Hexeberg.

KOSTHOLD VIKTIGST:

I forrige ukes

Pluss skrev lege Penille Nylehn at fysisk aktivitet er viktigere for diabetes 2-pasienter enn kosthold. Hexeberg er ikke enig.

- Det er riktig at fysisk aktivitet reduserer blodsukkeret hos de fleste personer med diabetes type 2. Noen kan imidlertid få økt blodsukker under og etter hard trening. Dette skyldes blant annet hormonet adrenalin som har en blodsukkerhevende effekt. Maten du spiser har mye større effekt på blodsukkeret enn fysisk aktivitet. Blodsukkeret kan falle fra 25 til 5 i løpet av noen dager dersom man utelater sukker og stivelse fra kosten.

Det er jo sukker som får blodsukkeret til å stige og fjernes det fra kosten normaliseres blodsukkeret - så enkelt er det.

Det var slik man behandletdiabetes type 2 før man fikk legemidler mot denne sykdommen. Dersom man fjerner sukker og stivelse fra kosten må man følge nøye med på blodsukkeret og trappe ned på medikamentene slik at ikke blodsukkeret blir for lavt. Oppfølging av lege anbefales, sier Hexeberg. 

- Fysisk aktive trenger karbohydrater

 - KUTT SUKKERET:presiserer at hun ikke kjenner til hvordan epilepsi behandles med lavkarbokosthold, men understreker at karbohydrater er viktig i forbindelse med fysisk aktivitet.

Gerd Lise Nordbotten

- Jeg betviler ikke at Hexeberg har god medisinsk kompetanse når det gjelder behandling av spesielle pasientgrupper, men det er noe helt annet enn å anbefale spesialdiett til normalbefolkningen. Det kan også være snakk om genetiske forskjeller, på samme måte som en del grupper av innvandrere er mer utsatt for diabetes enn etniske nordmenn. Om man ønsker å slanke seg er det ikke nødvendig å kutte ut grovt brød og frukt. Man vil få gode resultater ved å kutte ut kaker, brus og godteri, og alt hvitt mel, sier Nordbotten, som presiserer at hun ikke er medisinsk utdannet.

- Dette med overvekt er jo veldig knyttet til fysisk aktivitet. Er man fysisk aktiv, vil man gå ned i vekt.

  

LAVKARBOKOSTHOLD

HVA:

Ulike varianter av dietter som anbefaler en reduksjon av karbohydrater. Kjente dietter er Atkinsdietten og South Beach-dietten. I Norge er Fedon Lindbergs kostholdsråd blant de mest kjente. De ulike diettene avviker en del fra hverandre, men de fleste anbefaler å kutte ut eller redusere bruk av brød, kornvarer, pasta, ris og andre matvarer som er rike på sukker eller stivelse. Mange av diettene anbefaler et høyt inntak av fett fra kjøtt, fisk, meieriprodukter og nøtter, og de anbefaler å spise mer proteinrik mat. Hvorvidt de anbefaler grønnsaker og frukt varierer noe, men grønnsaker anbefales generelt oftere enn frukt fordi frukt inneholder mer sukker.