2011-02-24 16:29 #0 av: maax

Oppdrettslaksens fôr innholder en del vegetabilske elementer.

 

Fôrsammensetning:

 

Enhet                                       g/kg tørrfôr

 

Fiskemel                                   300

Fiskeensilasje                            45

Vegetabiliske proteiner 220

Fiskeolje                                   205

Vegetabiliske oljer                      105

Hvetemel                                  95

Diverse mineral,                        30

vitaminer og farge

 

Sum                                        1000

Kilde:  Dataen er basert på Forprosjekt - Miljøregnskap for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge (2008). SFH80-A086002 - Åpen rapport (side 40)